DEFINITIVNI VODIC KROZ GOVOR TIJELA PDF

Nejinn U tome vrlo vaznu ulogu ima spavanje. Astralna projekcija Srebrna nit zivota Vecina lama u Tibetu poznaje tehniku astralnih putovanja i ko god je spreman da pokaze samo malo strpljenja i volje, moze se odati toj drevnoj umjetnosti u kojoj niko ne vidi nista neobicno Na primer, veina mukaraca uvlai prvo desnu ruku u rukav kaputa ili slinog odevnog predmeta, dok veina ena uvlai prvo levu ruku. On sigurno ne moze da da pravu intonaciju!? I natrag, s praznim tragacem, takode tljela trcao. Definitivni vodic kroz govor tela: Alan; Piz, Barbara Piz: : Books S po-javom zvunog filma, na neverbalni aspekt glume stavljan je sve manji naglasak, mnogi glumci nemog filma pali govir u zabo-rav, a opstali su samo oni koji govro posedovali dobro verbalno i ne-verbalno umee.

Author:Shaktinris Kigakinos
Country:Bulgaria
Language:English (Spanish)
Genre:Medical
Published (Last):27 September 2011
Pages:467
PDF File Size:7.4 Mb
ePub File Size:14.48 Mb
ISBN:816-4-21246-116-3
Downloads:3496
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MojoraSalar definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer — PDF Files Veina mukaraca toga uopte nije svesna. Uvebavanje lanog osmehaKao to smo rekli, veina ljudi ne ume svesno da razlikuje laan osmeh od pravog i uglavnom smo zadovoljni ako nam se neko osmehuje — bez obzira na to da li je njegov osmeh pravi ih laan.

Cesto se deava da kupci imaju skrivene razloge koje trgovci ni-kad ne otkriju, zato to ne uoe ni prekrtene ruke ni skup sig-nala koji ih prati, koji daju do znanja da kupac ima negativan stav u vezi s neim. Ovakav osmeh budio je u mukarcima elju da je zatite, a u enama elju da budu kao ona.

Ovo poka-zuje da je veina ljudi sklona da prekrsti ruke na grudima onda kad se ne slae s onim to uje. Takoe, mogli biste da se nagnete prema toj osobi, otkrivenih dlanova, i kaete: Kazuje drugoj osobi da ne predstavljate pretnju i trai od nje da vas prihvati na linom nivou.

Kan je sproveo eksperiment s ljudima koji su pokazivali pr-ve znake depresije. Era radija dala je prostor ljudima koji su umeli da barataju govornom reju, poput Vinstona erila, koji je divno govono, ali koji bi se danas, u vizuelnoj eri, verovatno tee izbono da po-stigne ono to je postigao.

Pogledavi ovu fotografiju, verovatno ete prepoznati glumca Hjua Granta. Vrlo je malo ljudi koji uopte razmiljaju o tome kako se ponaa-ju njihove ruke ili o nainu na koji se rukuju s nekim.

Ovo moe da bude krlz ukoliko elite da prepustite kontrolu drugoj osobi ili joj dozvolite da veruje da gospodari situ-acijom ako, na primer, nudite izvinjenje. Zene koje u ozbiljnom biznisu emituju enstvene signale gube na verodostojnosti. Hvatanje za prste moe42Hvatanje za prsteDefinitivni vodi lcroz govor telada bude i posledica razliitosti u linom prostoru osoba koje se rukuju.

Na primer, veina mukaraca uvlai prvo desnu ruku u rukav kaputa ili slinog odevnog predmeta, dok veina ena uvlai prvo levu ruku. Uoavanje skupova gestova i ne podudarnosti verbalnogka-nala i kanala govora tela predstavlja klju za precizno tumaenje stavova kroz govor tela.

Alkohol uklanja in-hibicije i dozvoljava Ijudima da se vie smeju, to oslobaa en-dorfine. Shvatie da je potrebno da zauzme drugaiji pristup ukoliko eli da ga publika aktivno slua. Do-kazao je da namerno proizvedeno osmehivanje i smeh pokree modanu aktivnost u pravcu spontane sree.

Trajno povijena ustaSuprotno izvijanju uglova usana, da bi se pokazala srea, jeste po-vijanje uglova usana. Gkvor kao to se usmeni govor razlikuje od kulture do kulture, ta-ko se i neki signali govora tela takoe razlikuju.

Sto efikasnije vr-hunsJd prevarant uspeva da upotrebljava govor tela koji nagove-ftava islcrenost, a pri tom lae, to je bolji u svom poslu. Nije sve onako kao to izgledaSposobnost da shvatite ta se stvarno dogaa s osobom je jedno-stavna nije laka, govof je jednostavna. Ovo rezultuje gubitkom ravnotee i loim poetkom odnosa. Kad prekrstite tepa na grudima, da li stavljate levu preko desne ili desnu preko leve? Ovaj osmeh emituje poruku da osoba koja se osmehuje ima taj-nu, miljenje koje zadrava za sebe ili stav koji vam nee rei.

Zakljuci ovogistraivanja nagovetavaju da u svaku katego-riju spadaju po neki od gestova. Ako ustanovite da su povijena usta postala stalan deo vaeg repertoara, redovno vebajte osmehivanje, jer to ne samo da e vam pomoi da kasnije u ivotu ne izgledate kao ljutito kue, ve e i doprineti da se osea-Povijena usta mogu da prerastu u trajan izraz lica. To ne znai da ena nc moe da bude isto tako autoritativna kao mukarac; meutim, e-sto osmehivanje moe da uini da deluje gvor autoritativno. TOP Related Posts.

LEMONY SNICKET UNA SERIE DE EVENTOS DESAFORTUNADOS LIBROS PDF

DEFINITIVNI VODI KROZ GOVOR TELA PDF

Salar definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer — PDF Files Veina mukaraca toga uopte nije svesna. Uvebavanje lanog osmehaKao to smo rekli, veina ljudi ne ume svesno da razlikuje laan osmeh od pravog i uglavnom smo zadovoljni ako nam se neko osmehuje — bez obzira na to da li je njegov osmeh pravi ih laan. Cesto se deava da kupci imaju skrivene razloge koje trgovci ni-kad ne otkriju, zato to ne uoe ni prekrtene ruke ni skup sig-nala koji ih prati, koji daju do znanja da kupac ima negativan stav u vezi s neim. Ovakav osmeh budio je u mukarcima elju da je zatite, a u enama elju da budu kao ona.

FLAMERS OF TZEENTCH NEW RULES PDF

Definitivni vodič kroz govor tijela

Tygobar Prekrstite ovog asa ruke na grudima i potom probajte da im brzo zamenite poloaj. Zakljuci ovogistraivanja nagovetavaju da u svaku katego-riju spadaju po neki od gestova. Osmeh iskosa uz pogled navieGlave sputene i okrenute postrance, osmehujui se stisnutih usana, osoba izgleda mladalaki, veselo i tajnovito. Na primer, veina mukaraca uvlai prvo desnu ruku u rukav kaputa ili slinog odevnog predmeta, dok veina ena uvlai prvo levu ruku.

BATTLE OF PANIPAT 1761 PDF

DEFINITIVNI VODIČ KROZ GOVOR TELA

Tozuru Osmeh stisnutih usanaUsne su u pravoj liniji razvuene preko lica, a zubi su sakriveni. Zatvarao je oi [pred istinom]. Poljubi me u dupe. Traite podudarnostIstraivanja pokazuju da neverbalni signali imaju oko pet puta vei uticaj od verbalnog kanala, te da se dve nepodudarne osobe -pogotovo ako su ene oslanjaju na neverbalnu poruku i u pot-punosti zanemaruju verbalni sadraj. Alan i Barbara Piz — Definitivni Vodi Kroz Govor Tela A isti nervozan osmeh moe da se vidi na licu osobe koja je pokuavala da pretri ulicu usred gustog saobraaja i umalo zavr-ila pod tokovima autobusa. Okaili smo o tavanicu saksi-je s biljkama, koje su visile na 1,5 m od poda, tako da je osoba koja ulazi u predvorje imala utisak da kroz ona druga vrata upravo ula-zi jo neko.

Related Articles