HERODOT TARIHI PDF

Shelves: read-in-translation , ancient-history , classical-and-late-antiquity , chronicles-accounts What do Herodotus and Tristram Shandy have in common? Progress through digression. I suppose my first acquaintance with the work of Herodotus was through that technicolor cold war drama The Spartans in which a rampantly heterosexual force of Spartans defends freedom, liberty, and all that good stuff from allegedly ferocious yet ineffective, hordes of freedom hating Persians. The appalling, appealing, simplicity of that film is a grave disservice to the genius of Herodotus already mauled by What do Herodotus and Tristram Shandy have in common? The appalling, appealing, simplicity of that film is a grave disservice to the genius of Herodotus — already mauled by Thucydides barely after completing — if complete it is — his surviving work. Later I was shocked into actually reading the first half of an old Everyman edition of Herodotus by a National Geographic article but it was only now at an advanced age - older quite possibly than many of the protagonists described in the Histories - that I have finally read through the complete Herodotus.

Author:Zum Daigor
Country:Turks & Caicos Islands
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):24 May 2019
Pages:275
PDF File Size:20.10 Mb
ePub File Size:12.11 Mb
ISBN:386-1-30263-675-6
Downloads:90458
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MikabeiBugn Yunanistan denilen lkede Argos, o zamanlar her bakmdan nde giderdi. Beinci ya da altnc gn pek ounu elden karmlardr ki, bir kme kadn deniz kysna kagelmi, kraln kz da aralarndaym.

Bylece iki taraf demi oluyordu; ama sonraki ikinci saldr Yunanllara yklenmelidir diyor bizimkiler. O zamana kadar olan ey, karlkl kz karmaktan ibaretti. Hem kadn karmay Persler de ho grmezler, ama bu eit apknlklarn cn srdrmek, onlara gre akl ii deildir ve akl banda kimselerin byle eylere pek aldr etmemeleri gerekir, zira belli bir ey, bu kadnlar kendileri de raz olmasalar, zorla karlamazlard. Avrupa, zellikle Yunan dnyas, onlar iin yabancdr[2]. Pers ve Fenike anlatm byle. Bana sorarsanz, ben yle oldu ya da byle oldu diyemem, ama Yunanllara kar ilk hakszl yapan ite udur diye gsterdikten sonra hikyeme devam edeceim ve kk kentlerden de byklerinden daha az sz etmeyeceim.

Zira o zamanlar byk olan kentlerin hemen hepsi sonradan klmlerdir ve benim grdm bykleri o zamanlar kktler. Bylece insanolunun mal mlk bakmndan hep ayn dzeyde kalmadn gz nnde tutarak, birilerini olduu kadar brlerini de anlatacam. Lydia Kroisos 6. Heraklesoullarnn elinde bulunan devlet, Mermnadlar denilen Kroisos soyunun eline gemi zamanla ve baknz bu nasl olmu: Yunanllarn Myrsilos dedikleri Kandaules adnda bir kral vard.

O halde onu bir de rlplak gr. Efendimin karsn rlplak seyretmek olur mu? Bir kadn stn kard m, utancndan da soyunmu olur. Btn kadnlar arasnda en gzel olannn seninki olduuna inanyorum ve yalvarrm benden bu kadar ar bir su ilememi isteme.

Bu szlerle ii atlatmak istiyordu, sonradan bana bir i almasndan ekiniyordu nk. Ama Kandaules yle cevap verdi: "Korkma Gyges ve bunlar seni denemek iin sylediimi sanma, karmn sana fenal dokunsun diye de deil; yle yaparz ki, o senin kendisini grdnn farkna bile varmaz.

Yattmz odann kapsnn arkasna gizlerim seni, benden sonra o da gelir yatmak iin. Kapnn yannda bir koltuk vardr, stndekileri birer birer karp oraya koyar, sen de onu kolayca grrsn.

O, koltuktan yataa doru yrrken arkasn sana dnm olacaktr, tesi sana kalm bir ey. Yalnz dikkat et, kapdan karken seni grmesin. Gyges hayran seyrediyordu. Yataa yatmak iin srtn dnd zaman, gizlendii yerden kt ve usulcack kat. Ama kadn grd onu karken.

Bir ey belli etmiyor, sesini karmyordu. O da bir ey bildiini pek sanmad iin, emre uyup gitti, ilk defa olan bir ey deildi, kralie her zaman yanna arrd onu. Karsna knca kadn ona unlar syledi: "Senin iin iki yol var Gyges, birinden birini seebilirsin, hangisini istersen onu yap.

Evet, ikinizden biriniz geberecek, ya seni bu suu ilemeye zorlam olan o ya da beni plak grmekle edep dna km olan sen. O zaman yle dedi: "Mademki istemediim halde beni efendimi ldrmeye zorluyorsun, yle olsun. Ama izin ver de bu ii nasl yapacam onu da bileyim. Kadn eline bir haner tututurdu, gene o kapnn arkasna gizlendi ve Kandaules uyuyunca, ses karmadan yanat ve vurdu. Aa yukar o zamanlarda yaam olan Paroslu Arkhilokhos da onun adn bir lsnde yazmtr. Krallk ona geti ve Delphoi orakli[5] de bunu saptad.

Orakl, krall ona verdi ve Gyges ite bylece baa gemi oldu. Devlet, bylece Heraklesoullarnn elinden km, Mermnadlara gemi oluyordu.

Bugn bunlar Korinthos hazinesi iinde boy gsteriyorlar ve arlklar otuz talantondur. Bu Gyges tahta ktktan sonra, Miletos ve zmir zerine bir ordu gnderdi, hatta Kolophon kentini de ald. Ama otuz sekiz yllk saltanat sresince, hatralarda yaayacak baka hibir ey olmad ve biz de artk onu brakacak ve sz yeni gelene getireceiz.

Ardys krk dokuz yl bata kald, yerine geen olu Sadyattes on iki yl kald ve ondan sonra Alyattes geldi. Klazomenaililere kar asker yollad. Ama urad ar bir bozgun yznden, onlardan tatsz bir hatra kald kendisine.

Onun hkm srd zamanlarda anlmaya deer u olaylar geti: Miletoslulara kar alan sava, ona babasndan miras kalmt. Bundan tr sefere kyordu ve kenti kuatmak iin yle yapt: Topraa emanet edilmi olan ekin olgunlanca yola kt. Ordu syrinx, harp ve flt, hem kadn, hem erkek flt sesleriyle yryordu[7]. Miletos topraklarna varldnda, krlk yerlerde iftlikleri bozmak, yakp ykmak bir yana, kaplarna bile el srmediler, her eyi yerli yerinde braktlar; yalnz aalar kesiyor, ekini kaldryor ve geri dnyorlard.

Ona bu i babasndan kalmt, yukarda da belirtmitim, o da peini brakmamt. Bu atmalar sresince Miletoslular, oniallardan Khios dnda bir yardm grmemilerdir.

Khios, Miletoslular tutmakla buna benzer bir hizmetin karln demi oluyordu. Bunu Delphoililer anlatmlardr bana bylece. Byle de oldu. Korinthos tyranyd. Syleyecek sz bulamayan Arion, mademki kararlar yleydi, srtna en gsterili eylerini giyip, geminin arkasnda trkler sylemesine izin versinler diye yalvard, kendini ondan sonra ldrecekti.

Yzyln en iyi trkcsyd, adamlar onu dinlemek zevkini tatmak istediler. Neye uradklarn bilemediler, inkra sapacak takatleri kalmad. Ephesoslulardan balad Yunanllara kar saldrlarna, evresi kuatlan Ephesoslularn Artemis tapnana kadar bir ip uzatp tapna kale bedenine balamalar, bu suretle kentleri tapnaa adanm ve onun bir paras haline gelmi saymalar o zaman olmutur.

Dnnz ki eski kent ile, ki kuatlan oydu, tapnak aras yedi stadion ekiyordu. Asya Yunanllarn haraca baladktan sonra, imdi de adalar vurmak iin gemiler yaptrma arelerini dlemeye koyulmutu. Ve senden kle haline getirdiin anakara Yunanllarnn cn almay kurmayacaklar m? Yunanlya inand, szlerini saduyuya uygun buldu, silahlanmay brakt ve adalarda oturan oniallara iyi ilikilerle baland.

Gnler gnlere katld. Atinallar onun kendilerine yasalar yapmasn istemiler, o da bu yasalar yaymlam, sonra dnyay greceim diyerek, on yllk bir yolculuk iin denize almt. Kroisos ona unu sordu: "Atinal," dedi, "benim konuum, bir filozof olarak sana bunca lkeyi gezdirten merakl yaradlnn ve bilgeliinin nn birok kez biz de duyduk, bundan tr sana unu sormak istei uyand bende, acaba mutlulukta baka herkesi geride brakan bir kimseye rastladn m?

Orada bulunan btn inan sahibi kiiler bunu gzleriyle grdler, bundan baka bu davranlar lmlerin en tatlsyla talandrld, Tanr onlara insan iin lmn yaamaktan daha iyi olduu yeri gsterdi. Argoslular sarmlard evrelerini ve bu gen adamlarn maddi manevi glerine imreniyorlard; bylece soylu ocuklar olan anay kutluyorlard. Bu duadan sonra kurban kesildi, kutsal lenler verildi; sonra delikanllar tapnan iinde yatp uyudular ve uyanmadlar, bu son uykuda kaldlar.

Solon, bylece, ikinci sray da bu gen adamlara vermi oluyordu. Kroisos fkelendi: "Atinal yabanc," dedi, "ya biz, bizim mutluluumuzu sen hie mi sayyorsun ki, bu basit insanlar koyuyorsun ikinci sraya? Ben aa yukar yetmi yl sayyorum insan mrn. Bu yetmi yl, artk aylar saymazsak, yirmi be bin iki yz gn yapar[11], ama aylarla mevsimlerin denk dmesi iin yla iki ylda bir, bir ay eklersek, yetmi yldan baka, bu artkl aylardan otuz be ay daha eder ve bu aylarn gn says bin ellidir.

Ve btn bu gnler de, ki hepsi yirmi alt bin iki yz ellidir ve yetmi yla denk gelir, kesin olarak bir tek olay yoktur ki, bugnk yarnkine benzesin[12]. Zira ok zengin insan vardr ki, kt kanaat yaayan insandan hi de daha mutlu deildir, eer talih, zenginlik iinde geen mrnn sonuna kadar ona yr olmazsa.

Nice insan vardr ki, masallardaki kadar zengindir, ama mutsuzdur; niceleri de vardr ki, yle byle geinirler, ama talihlidirler. Brak bir de btn bunlara ta olarak mrn mutlu bitirsin ve ite mutlu adam szne layk kii, senin aradn kii budur.

Ama lmeden nce, dilini tut, mutludur demek iin acele etme, yalnz talihli de, o kadar. Elbette her stnl elde etmek bir lml iin olacak ey deildir; hibir toprak yoktur ki, kendi kendisine yetsin ve her rn versin; u rn verir, ama kendisinde yetimeyen brn baka yerden alr; en ouna sahip olan en iyisidir.

O ki mr boyunca her zenginlie eriir ve en son dnyadan honut ayrlr; ite o, bana gre, ey kral, mutlu insan adn hak eder. Her eyin sonuna bakmaldr; tanr ok insana mutluluu yem olarak sunar, sonra da eker alr elinden.

Solon gider gitmez bir rya girdi uykusuna, olunun bana gelecek belay gsterdi ona. Uyandktan sonra bu grd rya zerine derin dncelere dald, korkmutu, ilk i olarak olunu nianlad; Lydia ordularna komuta etmeye alm olan gen adamn elinden bu grevi ald; savata kullanlan kargnn ve benzeri silahlarn ksa, uzun her eidini, nerede olursa olsun toplattrd; ne olur ne olmaz, asld yerden kopar, olunun bana der diye korkuyordu ve hepsini depolara ydrd.

Doutan Phrygialyd, kral soyundand. Uradn felakete katlan, sabret, senin iin en iyisi budur. Bu adam bylece Kroisos sarayna yerleti.

EJERCICIOS CRUCES DIHIBRIDOS PDF

Herodot Tarihi

.

JOSE SARAMAGO THE TALE OF THE UNKNOWN ISLAND PDF

Tarih (Ciltsiz)

.

GOD WANTS YOU TO BE RICH PAUL ZANE PILZER PDF

Herodot Tarihi PDF İndir Herodot (Herodotos)

.

Related Articles