MARIJA TODOROVA IMAGINARNI BALKAN PDF

Marija Todorova Marija Todorova, profesor istorije na univerzitetima Illinois i Urbana - Champaign, rodjena je i odrasla u Bugarskoj, gde je studirala istoriju i englesku filologiju na Univerzitetu u Sofiji. Posle specijalizacije u Oksfordu, Moskvi i Sankt-Peterburgu, odbranila je doktorsku tezu o reformistickom pokretu u Otomanskom carstvu u Na Katedri za istoriju u Sofiji predavala je otomansku i balkansku istoriju. U njene radove spadaju i ""Izabrani izvori za istoriju Balkana od Od

Author:Gohn Kajitaxe
Country:Laos
Language:English (Spanish)
Genre:Automotive
Published (Last):12 April 2014
Pages:189
PDF File Size:8.75 Mb
ePub File Size:6.72 Mb
ISBN:731-3-42591-116-8
Downloads:39774
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GurrOd Neke od njenih knjiga su Engleska, Rusija i tanzimat, Izabrani izvori za istoriju Balkana od Tema kojom je zaokupljena poslednjih godina je nacionalizam i njegova simbolika. Mislite da politika ne koristi nauku u svoje svrhe? Vodile su se velike rasprave na tu temu upravo povodom Balkana. Da, bilo je mnogo reakcija. Kolumbija je organizovala forum intelektualaca na tu temu.

Ali, iako je bilo tako — kakve to ima veze? Potom, nema nikakve sumnje da Zapad radije reaguje na probleme u Evropi nego negde drugde.

Ako je pitanje zapravo da li postoji politika koja nema dvostruke standarde, odgovor je da najverovatnije ne postoji. Ovo su bili Srbi, a ne Izraelci. Ili severnom Iraku, Kurdistanu? Ne verujem da zaista postoji ideja o "Velikoj Albaniji".

Veze se obnavljaju. Da li postoji liberalan nacionalizam? Zapravo, ne mislim da ima puno toga novog u studijama o nacionalizmu. Evropska unija je u tom smislu veoma zanimljiv projekat. Da li u tom smislu Evropa menja svoju percepciju Balkana? Mislim da je nakon intervenisanja Evrope i Amerike To je veoma opasno. Da li je Evropa uvezla taj diskurs iz Amerike ili je to njen proizvod? Ne, to je sasvim evropski proizvod. Prva generacija imigranata u Zapadnu Evropu bila je mnogo bolje asimilovana nego druga, i taj problem je sada radikalizovan.

Kako promeniti Balkan? Da li ga treba menjati? Da, Balkan treba menjati i odozdo i odozgo. Ja pri tom ne zagovaram da Balkan postane ne-Balkan. Neke od mojih kolega u Bugarskoj govore o kreiranju balkanskog identiteta. I to je deo prihvatanja drugog, to usvajanje malih stvari. Identitetu ne treba uvek davati privilegiju nacionalnog, jer on nije jedini marker.

ALAZRAKI JAIME PDF

Todorova, Marija – Imaginarni Balkan

Goltill This single location in South Australia: Miljana marked it as to-read Nov 02, Betweenshe also led an international research team of scholars on the project: You may send this item to up to five recipients. Ivan marked it as to-read May 03, Allow this favorite library to be seen by others Keep this favorite library private. Please re-enter recipient e-mail address es. Her book Imagining the Balkans has been translated into fourteen languages. Your request to send this imaginzrni has been completed.

DOLOR Y DISFUNCION MIOFASCIAL TRAVELL PDF

Imaginarni Balkan

.

KUMPULAN CERITA WIRO SABLENG PDF

Marija Todorova: "Zapad svoje probleme prebacuje na Balkan"

.

GV2ME10 PDF

IMAGINARNI BALKAN PDF

.

Related Articles